Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Školení pro řídicí systémy

Naše školení jsou navržena tak, aby vašim pracovníkům poskytovala specializované dovednosti, které potřebují. Zajišťujeme školení pro servisní techniky a pracovníky údržby buď v prostorách ABB nebo přímo ve vašem provozu, ale nabízíme také webová školení a workshopy.

Témata zahrnují široké spektrum oblastí  - produktů, systémů, provozu a údržby.  Zajistí, že vaši zaměstnanci budou kompetentní v provádění údržby, základním odstraňování závad, a že budou schopni interpretovat výstražná hlášení a podnikat příslušná opatření, aby se předešlo poruchám. Vaši zaměstnanci budou rovněž jistější při jednáních s odbornou technickou podporou.  Díky těmto školením můžete také využívat cenné zdroje ABB pro další technické vzdělávání.


Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Naše nabídka

Často kladené otázky

Loading documents