Hajautettujen Satt-ohjausjärjestelmien kehittyneet palvelut

Palveluilla paikannetaan ongelmat, jotka haittaavat järjestelmän toimintaa, toteutetaan aikaa ja rahaa säästäviä parannuksia ja pidennetään laitteistojen käyttöikää.

Ohjausjärjestelmät on kehitetty ja suunniteltu kestäviksi, ja ne sietävät hyvin häiriöitä. Vaikka järjestelmän asetukset ja olosuhteet eivät olisi optimaaliset, ne eivät silti aina johda heti häiriöihin. Ajan myötä saattaa kuitenkin esiintyä ongelmia: 

  • Järjestelmän ylikuormitus johtaa hitaaseen reagointiin.
  • Vähittäistä toiminnan heikentymistä ei havaita tai ratkaista ennen vakavia häiriöitä.
  • Järjestelmässä esiintyy satunnaisia ongelmia, joiden diagnosointi on vaikeaa.
  • Laitteiden toimintavarmuus heikkenee hitaasti.
  • Redundanssien ongelmat johtavat yksittäisvikojen mahdollisuuden kasvuun.
  • Järjestelmän tehokkuus heikkenee.
  • Koska ohjelmistojen asennuksissa on puutteitta, jotkin käyttöominaisuudet eivät ole käytettävissä.
  • Tietoturvassa on puutteita, koska Microsoft Update -päivitykset ovat tekemättä.

Pitkäaikaisen asiakaskokemuksen perusteella on kehitetty erilaisia raportteja ja palveluja näiden ongelmien ratkaisuun. Niihin liittyvä tietojen keruu ja raporttien muodostus tapahtuu automatisoidusti My Control System -ympäristössä.

Tarvitsetko lisätietoa?

Valikoimamme

Explore related services

Loading documents
Select region / language