Zarządzanie urządzeniami polowymi FOUNDATION Fieldbus

ABB oferuje kompletne rozwiązanie dla magistrali przemysłowych w standardzie FF, obejmujące oprogramowanie jak i infrastrukturę sprzętową.

FOUNDATION Fieldbus jest otwartym, znormalizowanym protokołem komunikacyjnym stosowanym w przemyśle produkcyjnym i procesowym. Dostępne są dwa różne typy sieci:
  • H1 o predkości 31.25 kbit/s dla przyłączenia dwuprzewodowych urządzeń polowych takich jak czujniki, aktuatory czy moduły wejść/wyjść, włącznie z rozwiązaniami iskrobezpiecznymi
  • HSE (High Speed Ethernet) o predkości 100 Mbit/s, łączacą podsieci typu H1

Freelance wspiera całą architekturę FF, włącznie z HSE (High Speed Ethernet) za pomocą:

  • Stacji procesowych AC 800F (opcjonalnie redundantnych),
  • Infrastruktury i urządzeń sieciowych wysokiej dostępności.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zalety
Dane Techniczne
Plug & Produce
Szeroki asortyment urządzeń obiektowych jest certyfikowane do stosowania z systemem Freelance, co zapewnie ich bezproblemową wdrożenie. Centrum Integracji Urządzeń (DIC) na bieżąco testuje nowe rozwiązania celem rozszerzenia i wzbogacenia bibliotek obsługiwanych urządzeń. Istnieje również możliwość integracji urządzeń na specjalne życzenie naszych klientów.
Konfiguracja FOUNDATION Fieldbus
Urządzenia FF są konfigurowane przy pomocy narzędzia Freelance Engineering przy pomocy plików DD (od ang. Device Description, czyli Opis Urządzenia). To sprawia, że możliwe jest skonfigurowanie magistrali FF bez urządzeń polowych fizycznie połączonych ze stacjami procesowymi.
Urządzenia są konfigurowane na łączu H1 bramy LD 800HSE. Jako że Freelance Engineering obsługuje kontrolę urządzeń FF w polu, możliwe jest skonfigurowanie schematów funkcji, które łączą ze sobą bloki funkcyjne poszczególnych urządzeń FF. Następnie Freelance Engineering automatycznie generuje proces, który jest przekazywany do Link Active Scheduler (LAS).
Redundantne harmonogramy LAS są również obsługiwane. Możliwe jest również wykorzystanie urządzeń FF "tylko" jako modułów wejść/wyjść i korzystanie z bloków funkcyjnych w stacjach procesowych.

Uruchomienie FOUNDATION Fieldbus
Podczas rozruchu system Freelance pozwala wyświetlaą listy urządzeń skonfigurowanych i dostępnych na segmentach HSE i H1, jak również porównać parametry skonfigurowane dla modułów urządzeń z tymi, które są zapisane w urządzeniu. To sprawia, że możliwe do wykrycia parametrów urządzenia, które zostały zmienione lokalnie i przenieść je do konfiguracji za pomocą prostego pobrania.
Harmonogram LAS może zostać zatrzymany w celu przerwania przetwarzanie pętli sterowania w segmencie H1.

Protokoły komunikacyjne wspierane przez system Freelance

Loading documents
Select region / language