Czech Republic - Czech

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Prohlášení o ochraně osobních údajů

ABB respektuje Vaše právo na ochranu soukromí

Tuto stránku můžete zobrazit v

Obecné informace


Přečtěte si, prosím, pečlivě toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud máte jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

Společnosti skupiny ABB (společný název „ABB“) používají nástroj eRecruitment jako jednu z centrálních aplikací pro oslovení, nábor a udržení zaměstnanců. Nástroj eRecruitment umožňuje náborářům zveřejňovat volné pracovní pozice ve společnosti ABB po celém světě, potenciální kandidáti se mohou registrovat do databáze talentů a poté v této databázi vyhledávat vhodné volné pracovní pozice a ucházet se o ně.

Rámec poskytovaných údajů


Zaregistrováním svého kandidátského profilu do databáze talentů společnosti ABB poskytujete ABB své osobní údaje a potvrzujete svůj zájem o zaměstnání v ABB. Vaše údaje mohou být takto použity pro nábor na aktuální volné pozice a to jak na pozici, na kterou se hlásíte, tak na jakékoli další volné pracovní pozice nad rámec Vaší původní žádosti.

Vaše údaje budou sdíleny v rámci HR komunity společnosti ABB (personální oddělení) a dalších jednotek ABB (např. linioví manažeři), abychom posoudili, jak Váš profil odpovídá požadavkům na pozici, na kterou se hlásíte, případně na pozice, které se otevřou v budoucnu. Následně budou Vaše údaje posuzovány společně s doplňujícími informacemi, jež společnosti ABB poskytnete během náborového procesu (např. pohovory, assessment centra, reference). Pokud bude Vaše žádost o zaměstnání úspěšná, budou Vaše údaje použity personálním oddělením pro potřeby administrace Vašeho nástupu, včetně založení osobního záznamu a jeho správy. Vaše kontaktní údaje mohou být rovněž využity ke zlepšení náborového procesu ABB. Můžete být například vyzváni, abyste se zúčastnili průzkumů zaměřených na fungování náboru. Vaše účast v nich je zcela dobrovolná. Vaše údaje mohou být rovněž použity pro právní, regulační a statistické účely.

V rámci žádosti o volnou pracovní pozici v ABB budete vyzváni, abyste zadali své osobní a kontaktní údaje, pracovní zkušenosti, vzdělání, schopnosti, kvalifikaci a Vámi upřednostňované pozice. K žádosti můžete také přiložit dokumenty doplňující Vaše údaje, jako například životopis. Součástí žádosti o zaměstnání mohou být i pracovně zaměřené dotazníky.

Předávání poskytnutých údajů


ABB je společností s globální působností. Vaše údaje proto mohou být použity v rámci náborového procesu v dalších zemích, kde ABB působí. Berete na vědomí, že Vaše údaje mohou být zpracovávány v zemích, jejichž legislativa upravující ochranu osobních údajů nemusí být tak striktní jako ve Vaší zemi. Odesláním svých údajů souhlasíte s jejich předáváním v rámci ABB. ABB podnikne veškeré dostupné kroky směřující k ochraně Vašich osobních údajů a k zabránění neoprávněného přístupu k nim.

Přístup k údajům


K veškerým Vašim informacím mají přístup a mohou je zpracovávat pouze zaměstnanci ABB, kteří jsou zapojeni do náborového procesu kdekoli na světě, a dále autorizované třetí strany, jako například agentury a IT administrátoři, kteří ABB poskytují podporu v oblasti náboru.

Uchování dat


Vaše údaje budou v systému uchovány po dobu dvanácti měsíců od poslední aktualizace Vašeho profilu. Jestliže Vaše žádost o zaměstnání nebyla úspěšná, ABB Vás bude kontaktovat před vypršením této lhůty a požádá Vás o aktualizaci vašich údajů. Pokud si nepřejete své údaje aktualizovat, Váš profil bude automaticky smazán. Vaše údaje mohou být uchovávány delší dobu pouze v případě, že to vyžaduje lokální legislativa.

Další informace


Máte-li jakékoli dotazy či připomínky k tomuto prohlášení nebo k ochraně osobních údajů obecně, můžete nás kdykoli kontaktovat.

ABB, ani jakákoli třetí strana našich poskytovatelů služeb, nepřijímá vůči kandidátům odpovědnost za přenos jejich osobních údajů prostřednictvím internetu (včetně jakýchkoli chyb, prodlev či selhání přenosu).

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete svůj souhlas s výše uvedeným textem. Současně prohlašujete, že informace týkající se Vaší osoby jsou přesné, pravdivé, úplné, nejsou zavádějící a především že splňujete veškerou akademickou a profesní kvalifikaci, kterou uvádíte. Dále souhlasíte s tím, že ABB má právo učinit všechny přiměřené kroky v rámci práva za účelem ověření si informací, jež poskytujete, a to kdykoli během podání žádosti a náborového procesu. To zahrnuje reference a ověření u Vašich předchozích zaměstnavatelů, akademických a/nebo profesních institucí i jiných agentur v souladu s platnými zákony.