Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Prohlášení o diverzitě a inkluzi

Tuto stránku můžete zobrazit v

  • CS

Diverzita a inkluze nám pomáhají dodávat energii a produktivitu.


Ve společnosti ABB se zavazujeme k řešení nejnáročnějších výzev dnešní doby.  To je možné pouze díky našim výjimečným lidem, kteří se každý den podílí na budování lepší budoucnosti. Vytvoření kultury založené na diverzitě a inkluzi je důležité pro dosažení úspěchu a posílení každého z nás. Vítáme rozmanitost a společně vytváříme naši budoucnost. 


Diverzita podporuje inovaci a úspěch, my ale chceme jít ještě dál. V ABB vítáme různé způsoby myšlení a jednání, různé charakterové vlastnosti a schopnosti lidí, různé životní zkušenosti a zázemí. Velmi si jich vážíme, neboť chceme přijímat, uznávat a respektovat všechny aspekty rozmanitosti.

Jak tuto vizi uskutečňujeme?

Vytváříme správné struktury, vytyčujeme správné strategie a zavádíme správné iniciativy. Následně měříme jejich účinnost a klademe si ještě ambicióznější cíle.

V našem úsilí se řídíme následujícími principy: 

  • Směrnicí pro nadnárodní společnosti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
  • Deklarací Mezinárodní organizace práce o základních principech a právech v práci a
  • Všeobecnou deklarací lidských práv Spojených národů

Chcete-li se dozvědět více o základních prvcích naší strategie, podívejte se, prosím, zde: