Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABB University Award 2017

Soutěž o nejlepší bakalářskou, diplomovou a disertační práci

Společnost ABB ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací IAESTE a společností Terinvest vyhlašuje VI. ročník ABB University Award - soutěž o nejlepší technicky zaměřenou bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci ve školním roce 2016/2017. Přihlašte se do 30. dubna zde!

  
Cílem soutěže je:

  1. Podněcovat co nejvíce talentovaných vysokoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních technických projektů jak k rozvíjení tvůrčích schopností, tak i prezentačních dovedností.
  2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká, výzkumná a výrobní pracoviště ABB v ČR.
  3. Umožňovat talentovaným vysokoškolákům další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR.
  4. Umožnit talentům navázání kontaktu s pracovníky personálního oddělení ABB.

 Finálové kolo proběhne 21. června 2017 v nových prostorách společnosti ABB v Praze.

Důležité informace

Napište nám
abb.prace@cz.abb.com

Zjistěte více o předchozích ročnících