Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Food & Beverage

Automatizační řešení společnosti ABB vám pomohou zvýšit kvalitu a produktivitu a současně předčí stále rostoucí očekávání vašich zákazníků v konkurenceschopnosti a agilitě.

Vystavované produkty

Antimikrobiální ochrana kabelů a svazkování

Továrny na výrobu a zpracování potravin a nápojů, či jiné provozy kde může docházet ke styku s potravinami, jako jsou například kuchyně restauračních zařízení, rychlá občerstvení, či nemocniční prostředí, bývají navrženy tak, aby provoz probíhal kontinuálně a přitom byla umožněna častá údržba a čištění.

Čtěte více