Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Aplikace ABB

ABB nabízí množství aplikací, které naleznete včetně popisu a možnosti stažení na této stránce.

Jedná se o aplikace z kategorií  Obecně o ABB, Chytrá domácnost/Domovní instalace/Elektroinstalační materiál, Segmenty, Products & Solutions a Bezpečnost.

Obecně o ABB

ABB Česká republika
Tato aplikace prezentuje nejlepší projekty, kterých se účastnila ABB Česká republika, a předvádí, jak technologie ABB zvyšují energetickou efektivnost.

ABB review
Podnikový technický časopis skupiny ABB (vedle zvláštních vydání) vychází pravidelně čtyřikrát ročně a je dostupný zdarma pro všechny zájemce o technologie ABB.

ABB Spots
ABB Spots je registr všech kontaktních míst společnosti ABB na světě, který umožňuje listovat pobočkami podle států a vyhledávat pobočky podle názvu, města nebo ulice.

Webinar Schedule
Webinar Schedule zpřístupňuje rozvrh plánovaných webinářů ABB a umožňuje sledování nahraných webinářů z knihovny ABB.

Integrity Meter
Interaktivní aplikace pomáhá řešit morální a etická dilemata tak, abyste vždy měli jistotu, že při práci postupujete v souladu etickými zásadami.


Chytrá domácnost/Domovní instalace/Elektroinstalační materiál

Mobilní aplikace Welcome-App
Welcome-App umožňuje přes tablet nebo chytrý telefon připojený přes Wi-Fi na dálku komunikovat s návštěvou u vchodu, otevírat vstupní dveře či rozsvítit světlo.

Svět vypínačů
Hravá aplikace usnadňuje výběr designových vypínačů ABB nabízených na českém trhu tak, aby se co nejlépe hodily do daného interiéru; fotomontáže interiéru s vybraným vypínačem lze sdílet.

Ego-n®
Aplikace Ego-n® slouží k dálkovému ovládání a monitorování domu vybaveného inteligentní elektroinstalací Ego-n® od ABB.

ABB free@home®
Aplikace ABB free@home® umožňuje ovládat a monitorovat domovní instalaci z libovolného místa v domě nebo přes internet odkudkoli na světě.

MyREACT - All the energy you need is in your home
Aplikace MyREACT umožňuje dálkově ovládat a monitorovat systém REACT a sledovat (i pomocí grafů a tabulek) spotřebu energie, energetické toky, výkon fotovoltaických zařízení, vlastní spotřebu a energetickou soběstačnost, a také plánovat zapínání domácích spotřebičů.

Smart Home Explorer
Prohlížeč domácích smart řešení ABB ve virtuálním prostředí a s pomocí 3D brýlí i trojrozměrně!


Segmenty

Smart and sustainable cities – AR experience
Aplikace využívající rozšířenou realitu ukazuje, jak ABB přispívá k vybudování a provozu inteligentního a ekologického města v oblasti energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury.

Food and beverage power and automation solutions
Aktuální přehled nabídky ABB v oblasti výrobků a řešení pro potravinářský průmysl, od rozvodu elektrické energie a elektrické ochrany, přes frekvenční měniče a balicí roboty až po automatizaci a řízení procesů, včetně referencí od zákazníků.

Oil, Gas and Chemicals
Prezentační nástroj nabídky systémů, výrobků a služeb ABB pro odvětví těžby a zpracování ropy a zemního plynu a pro chemický průmysl.

Marine and Ports Interactive Presentation
Interaktivní prezentace kompletní nabídky ABB pro odvětví námořní dopravy a přístavů.

Trans4Life
Mobilní aplikace pro výrobce a provozovatele vlaků, kterým umožňuje hlásit problémy s palubními trakčními transformátory přímo servisním pracovníkům ABB.

Solar solutions landscape
Přehled souborné nabídky solárních řešení ABB, která zahrnuje solární střídače, výrobky pro nízké napětí, monitorovací a řídicí systémy, výrobky pro připojení k síti a stabilizaci, a také služby, včetně dálkového řízení a údržby.

Data Centers 3D
Virtuální prohlídka datového centra ABB s využitím rozšířené reality a 3D pohledů zahrnuje výklad o výrobcích a systémech, jakož i o spolehlivosti a efektivnosti řešení ABB pro datová centra.


Products & Solutions

Measurement Products
Prohlížeč výrobků ABB pro měření a analýzu umožňuje vyhledávat výrobky podle odvětví a přináší textový obsah, videa, obrázky, mapy průmyslových výrobků, kalkulačku i odkaz na Config X.

ABB Connect
Aplikace představující výrobky a řešení nízkého napětí pro propojení, ochranu a řízení, včetně přístupu ke knihovně dokumentace, multimediálních nástrojů a dalších materiálů.

EnergySave
Kalkulačka, pomocí níž spočítáte, kolik lze uspořit energie a peněz a jaké další výhody lze získat využitím frekvenčních měničů ABB oproti běžným způsobům regulace.

Drivebase
Online aplikace Drivebase pomáhá maximalizovat dostupnost a výkon frekvenčních měničů ABB. Mezi její funkce patří registrace měničů, servisní doporučení, informace o servisní síti či řešení potíží.

Stáhnout pro Windows.
Drivetune
Tato aplikace umožňuje připojit se bezdrátově k frekvenčním měničům ABB a pomocí přehledného rozhraní sledovat jejich stav, výkon a konfiguraci, a provádět potřebná nastavení a změny.

Motor Optimizer
Online vyhledávač optimálního elektrického motoru pro normu MEPS (Minimum Energy Performance Standard) platnou v daném státě, včetně kalkulace nákladů vlastnictví různých motorů a přístupu k dokumentaci z knihovny ABB.

Medium Voltage Products and Solutions
Tato aplikace představuje nabídku výrobků ABB pro vysoké napětí pro rozvod elektrické energie, ochranu a automatizaci, a to setříděnou podle odvětví, prodejního kanálu nebo výrobkové kategorie.


Bezpečnost

OHS reporting for Stop & Check, Near Miss and Hazard Reports
Aplikace pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci umožňuje snadno a rychle hlásit nebezpečné situace i provádění denních kontrol před zahájením práce.

SafetyApp - Group Safety Mobile Application
Nástroj skupiny ABB pro hlášení nebezpečných a rizikových situací.

Stáhnout pro Windows.