Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Integrace obnovitelných zdrojů do mikrosítě na ostrově Kodiak

Jak inovativní řešení umožňují připojit na odlehlém aljašském ostrově Kodiak více obnovitelných zdrojů do mikrosítě a stabilizovat dodávky elektrické energie.

Zjistěte si více o tomto projektu

Více o technologii mikrosítí