Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Historie ABB Group

ABB je výsledkem mnoha akvizic a fúzí, především však té z roku 1988, kdy se spojily společnosti ASEA a BBC, dříve známy jako Brown Boveri, dvě hrdá jména patřící k nejznámějším napříč historií elektrotechniky v Evropě.

2012

ABB se úspěšně věnuje návrhu a vývoji hybridního DC vypínače, jehož výbava umožní vytvářet rozsáhlé meziregionální DC sítě. Tento průlomový objev přinese vyřešení technických problémů, které zůstávaly neobjasněné po více než sto let a pravděpodobně také byly jedním z hlavních činitelů, jejichž vliv byl během ‘války proudů’ zásadní.

2010

ABB propojuje vodní elektrárnu Xiangjiaba v jihozápadní Číně se Šanghají na vzdálenost asi 2000 km pomocí UHVDC (vedení zvláště vysokého napětí stejnosměrným proudem) propojení UHVDC s kapacitou ± 800 kV a 7200 MW.

2008

NorNed, nejdelší podmořský kabel HVDC na světě v délce 580 km, spojuje elektrické sítě Norska a Nizozemí s přenosovou kapacitou 700 MW.

2005

Společnost ABB uvedla HVDC Light pro obor těžby ropy a zemního plynu. Vůbec poprvé tak přivedla elektřinu ze 70 km vzdálené pevniny na těžební plošinu v Severním moři. Pomáhá předejít ročním emisím 230000 tun CO2 a 230 tun NOx.

2004

ABB uvádí na trh Extended Automation System 800xA – systém poskytující automatizaci procesu, který byl od té doby nainstalován v tisících středních a velkých výrobních závododech v oboru těžby ropy a zemního plynu, výroby papíru a celulózy, metalurgie, hutnictví a Life Sciences odvětví poskytující kontinuální zlepšování produktivity.

2002

ABB spojuje AC (střídavý proud) sítě Jižní Austrálie a Victoria nejdelším podzemním přenosem na světě, což je 177 km HVDC Light kabel o výkonu 220 MW. ABB také jako první na světě spojilo Connecticut a Long Island extrudovaným podmořským 40 km dlouhým HVDC Light kabelem o výkonu 330 MW.

2000

ABB dodává první komerční vysokonapěťové napájení lodí ze břehu a pomáhá tím tak snižovat emise skleníkových plynů z lodí kotvících v přístavu švédského Göteborgu.

1998

ABB uvání na trh FlexPicker, deltového robota unikátně navrženého pro manipulaci a balení zboží v průmyslu.

1990

Byla navržena pohonná jednotka Azipod, která zlepšuje ovladatelnost a efektivnost provozu lodí, od křižníku přes trajekty až po ledoborce.

1988

Společnosti ASEA s BBC se sloučily, aby vytvořily novou společnost se sídlem v Curichu v Švýcarsku. Nová skupina, která zahájila činnost 5. ledna 1988, dosáhla tržeb ve výši $17 mld. a zaměstnávala 160 000 lidí po celém světě.

ASEA

BBC

1986

ASEA zaměstnává 71 000 lidí a vykazuje tržby v hodnotě 6,8 mld. USD.


1986

BBC zaměstnává 97 000 lidí a vykazuje tržby v hodnotě 8,5 mld. USD.

1978

ASEA spouští jednoho z prvních průmyslových robotů.


1984

Instalace první z devíti BBC generátorů v největší světové vodní elektrárny v Itaipu v Jižní Americe.

1972

ASEA staví první jadernou elektrárnu ve Švédsku. Jde o první z 12 reaktorů v zemi.


1978

BBC zahajuje výrobu bipolárních polovodičů ve svém specializovaném výrobním závodě v Lenzburgu.

1971

Společnost BBC zkonstruovala nejvýkonnejší transformátor světa. Jeho výkon činil 1300 MVA.

1963

ASEA dosahuje velkého technologického průlomu zavedením zdokonaleného tyristoru, který je schopný pracovat s podstatně vyšším elektrickým proudem než stávající zařízení.


1954

ASEA zprovoznila první přenosovou linku HVDC na světě (poskytla 20 MW, 100 kV na vzdálenost 96 km)


1969

Společnost BBC vyvíjí první bezpřevodový dopravník cementu na světě a zvýšuje tím tak bezpečnost, spolehlivost a efektivnost.

1953

ASEA vytvořila jako první společnost na světě syntetický diamant.


1965

BBC staví první 110kV GIS (plynem izolovaný rozváděč) umožňující vypnutí proudu pro bezpečný provoz v omezeném prostoru.

1952

ASEA navrhuje a instaluje první 400kV silový kabel – 70 m dlouhý, nízkotlaký, olejem plněný (LPOF) kabel spojující podzemní elektrárnu (postavena tak, aby vydržela atomovou bombu) se švédskou sítí.


1953

BBC provádí první přenos dat k řídicí jednotce elektrárny na nosné frekvenci vedení nad 735 kV.

1942

ASEA staví jako první na světě 120MVA, 220kV transformátor ve stockholmském Elverks Värtanstation.


1944

Společnost BBC vyvinula první vysokorychlostní lokomotivu s přímým pohonem. Výsledkem byla vyšší efektivnost a spolehlivost a také úspora místa na lokomotivě.

1932

ASEA buduje největší světový transformátor s vlastním chlazením o zdánlivém výkonu 2500 kVA (kilovolt ampér).


1943

BBC staví první 110kV vysokorychlostní vzduchový jistič.

1926

ASEA dodává lokomotivy a výkonové měniče pro novou železnici Stockholm – Göteborg.


1939

BBC vyrábí první spalování plynové turbíny pro výrobu elektrické energie.

1893

Společnost ASEA vystavěla první švédskou přenosovou soustavu pro třífázový proud, a přispěla tak k vybudování přenosové technologie, která nyní ve světě převládá.


1933

BBC získává patent na turbínové rotory konstruované z ocelových disků, které jsou svařeny dohromady.

1890

Elektriska Aktiebolaget se slučuje s Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag a vytváří Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, později zkráceno na ASEA.


1901

BBC staví první parní turbínu v Evropě.

1889

Jonas Wenström vynalezl třífázový systém pro generátory, motory a transformátory.


1893

Brown Boveri dodává Evropě první rozsáhlá kombinovaná řešení pro výrobu tepla a střídavého proudu.

1883

Ludvig Fredholm zakládá ELEKTRISKA Aktiebolaget ve Stockholmu a stává se výrobcem elektrického osvětlení a generátorů.


1891

Charles Brown (vlevo) a Walter Boveri (vpravo) založili společnost BBC. Ta se později stala první společností zabývající se přenosem elektrické energie střídavým proudem při velmi vysokém napětí.