Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

S účinností od 1. dubna 2019 zjednoduší ABB svůj obchodní model i organizační strukturu

Tuto stránku můžete zobrazit v

  • CS

Vážení zákazníci,

společnost ABB oznámila koncem roku 2018 organizační změny, díky nimž se bude moci na globální úrovni lépe zaměřit na digitální odvětví, zjednodušit svůj obchodní model a strukturu a zdůraznit své postavení lídra v oborech činností, které jsou úzce spjaté s potřebami zákazníků.

V rámci těchto strategických kroků ABB rozšíří stávající vztahy se společností Hitachi, s níž vytvoří společný podnik působící v oblasti energetiky.  Společnosti Hitachi je dlouhodobým partnerem ABB a v rámci této transakce získá 80, 1% podíl v divizi Energetika (Power Grids), která je globálním lídrem ve svém oboru. Nově vytvořená jednotka se tak stane ještě silnějším partnerem v oblastech rozvoje a transformace energetiky a získá lepší přístup nejen k novým a rostoucím trhům, ale také 

k financování projektů. Společný podnik bude mít sídlo ve Švýcarsku a kontinuitu činnosti zajistí
stávající manažerský a obchodní tým ABB. Dokončení transakce a vytvoření společného podniku se očekává v první polovině roku 2020, v závislosti na schválení regulačních orgánů. Do té doby bude divize Energetika plnohodnotnou součástí ABB jako doposud.

S účinností od 1. dubna 2019 zjednoduší ABB svůj obchodní model i organizační strukturu.  Přestane používat dosavadní maticovou strukturu a jednotlivým divizím přenechá plnou odpovědnost
za vlastní provoz, výrobu, výzkum a vývoj v dané lokalitě.  

ABB bude nadále budovat a rozvíjet své vůdčí postavení v digitálních odvětvích prostřednictvím čtyř divizí: Elektrotechnické výrobky, Robotika a Automatizace, Průmyslová automatizace a Pohony. Všechny čtyři divize budou dlouhodobě patřit k lídrům na atraktivních růstových trzích, první tři jmenované se navíc zařadí mezi TOP2 na globální úrovni.  Každá z uvedených divizí nabídne osobní a přímý přístup k celé organizaci ABB. Toto uspořádání rovněž umožní maximální přiblížení k zákazníkům a rychlou a pohotovou reakci ABB na poptávku po inovativních výrobcích a řešeních.

Díky unikátnímu portfoliu výrobků a služeb, nově vznikajícímu společnému podniku ABB s Hitachi, pohotovější struktuře organizace a silnému a zkušenému týmu nyní odkrýváme plný potenciál ABB. Stávající obchodní vztahy a naše každodenní kontakty zůstávají stejné, stejně tak jsou vám pro případné dotazy či upřesnění nadále k dispozici zavedené obchodní kontakty.

Všichni se těšíme na skvělou budoucnost a úspěšné pokračování dosavadních vynikajících obchodních vztahů s vámi, našimi zákazníky.

S pozdravem

 

Tanja Vainio
Generální ředitelka ABB Česká republika a Slovensko

Martin Michalíček
Ředitel divize Energetika ABB Česká republika