Czech Republic - Czech

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Obchodní podmínky,

za nichž ABB NAKUPUJE zboží a objednává služby.

ABB usiluje o neustálé zlepšování své dodavatelské základny. Díky spolupráci s našimi obchodními partnery se zaměřujeme na posílení vztahů s dodavateli, zajištění nejvyšších standardů kvality a vytvoření udržitelného dodavatelského řetězce.

Tuto stránku můžete zobrazit v