Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Šetříme elektrickou energii

Tuto stránku můžete zobrazit v

  • CS

Technologie ABB se používají napříč celým energetickým hodnotovým řetězcem, od získávání zdrojů a jejich přeměny na elektřinu, plyn a rafinované ropné produkty až po účinné využívání energie v průmyslu, dopravě a budovách.

ABB může zákazníkům v oblasti průmyslu a dodávky energií pomoci zlepšit jejich energetickou účinnost dvěma způsoby:
1. Poskytnutím specialistů, kteří jsou schopni posoudit a monitorovat, jak se energie využívá, a rozpoznat oblasti pro zlepšení.
2. Nabídkou vybavení, systémů a řešení, které mají za cíl snížit spotřebu energie a ztráty, zlepšit produktivitu i efektivněji řídit zařízení a procesy.

Efefektivní využití energie v průmyslu, dopravě a stavebnictví

Technologie ABB šetřící energii