Budovy a infrastruktura

Budovy reprezentují asi 40 procent spotřeby energie, která slouží převážně k vytápění, chlazení a napájení elektrických přístrojů.

Energeticky účinná městská infrastruktura je nezbytnou součástí přípravy na svět, ve kterém více než 5 miliard lidí žije ve městech.

Dosažení rovnováhy

Urbanizace, a to především v rozvojových hospodářstvích, povede k tomu, že za dalších 20 let bude žít ve městech přibližně 1,5 miliardy lidí. Podpora takového růstu s minimálním dopadem na životní prostředí představuje výzvu. Zvýšení energetické účinnosti obytných a komerčních budov, jako jsou nemocnice, školy, kanceláře a nákupní centra, a také průmyslových závodů může značnou měrou přispět ke snížení emisí oxidu uhličitého i poptávky po elektrické energii. ABB nabízí zařízení nízkého napětí a systémy pro automatizaci budov, s nimiž lze dosáhnout úspor plynoucích z přizpůsobení teploty, osvětlení a energetické spotřeby elektrických přístrojů.

Co ABB nabízí

Případové studie

Select region / language