Czech Republic - Czech

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Operační centra v ČR

Operační centra ABB zaměstnávají několik stovek zaměstnanců, kteří provádějí inženýring v různých průmyslových odvětvích pro jednotky po celé Evropě. Významnou měrou se tak podílí na celosvětových prestižních projektech.

V České republice máme dvě inženýrská Operační centra, a to v Ostravě a Plzni.

Operační centrum v Ostravě (CZOPC)

Operační centrum v Plzni