Zúčastněte se Dne otevřených dveří v Operačním centru a vyhrajte iPad!

Program dne

9:00 - 9:30 Snídaně
9:30 - 10:30 Představení ABB a Operačního centra
Prezentace bude probíhat v angličtině
10:30 - 11:15 Práce na projektu
11:15 - 15:30 V průběhu celého dne budou také probíhat pohovory nanečisto
se zástupci personálního oddělení
Vezměte si s sebou životopis.
11:15 - 12:00 Interaktivní Marine aplikace
12:00 - 12:15 ABB jako zaměstnavatel
12:15 - 12:30 ABB University
12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:30 ABB v oblasti pohonů
14:30 - 15:15 Praktické ukázky - pohony, elektro, automatizace
15:15 - 15:30 Slosování o iPad
Výherce iPadu bude vylosován z řad předem zaregistrovaných studentů
 
Program může být aktualizován dle aktuálního počtu účastníků a dispozic.
Select region / language