Kabely vedou pod vodou obnovitelnou energii z pobřežních větrných parků

ABB nabízí technologii, která umožní provozovateli nizozemsko-německé přenosové soustavy, společnosti Tenne T, připojit nejvzdálenější příbřežní větrný park na světě do německé rozvodné sítě s minimálním dopadem na životní prostředí.

Větrný park o výkonu 900 megawatt (MW) se nachází v Severním moři a od pobřeží jej dělí 130 kilometrů. V budoucnu bude elektřinu vyrobenou z větrné energie dodávat do více než 1,5 milionu domácností a také pomůže zamezit vypuštění více než tří milionů tun oxidu uhličitého do ovzduší ročně, protože nahradí výrobu energie z fosilních paliv.

Hlavním důvodem pro budování příbřežních parků je ohromný zdroj větrné energie. Oproti pevnině může vítr na moři dosahovat v průměru až o 20 procent vyšší rychlosti, výsledný energetický výnos pak může být vyšší až o 70 procent.

ABB používá pro připojení tohoto parku, nacházejícího se v největší vzdálenosti od pobřeží na světě, technologii přenosu stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HDVC), která je maximálně efektivní a i při velké vzdálenosti vykazuje jen velmi malé přenosové ztráty.

Využití kabelů bez obsahu ropných látek, jimiž je elektřina vedena pod vodou k pobřeží a následně dalších 75 kilometrů pod zemí do rozvodny ve vnitrozemí, představuje další z cest, kterými tato přenosová technologie snižuje dopad projektu na životní prostředí.

Select region / language