Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Produktnyheder

GDPR
Databeskyttelsesforordningen (GDPR) er en vigtig lov om beskyttelse af personoplysninger, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Den er baseret på eksisterende lovgivning om databeskyttelse og styrker enkeltpersoners rettigheder gennem ensartet håndtering af databeskyttelse. ABB har forpligtet sig til at overholde gældende lovgivning om databeskyttelse og foretager alle nødvendige handlinger i håndteringen af vores kunders personlige data.

ABB web feeds