Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Danmarks måske sikreste fejlstrømsrelæ

Fejlstrømsrelæet funktionstestes løbende via selvtest.

Du kan se siden på:

  • DA

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen (SIK) bliver op imod hver tredje fejlstrømsafbryder (RCD) aldrig testet i hele sin levetid, og et endnu større antal bliver kun testet yderst sporadisk. Dette udgør en stor sikkerhedsrisiko, da en RCD skal funktionstestes for at sikre, at den virker korrekt og kan yde den forventede personbeskyttelse.

Professionelle installationsejere kan have hundredvis eller tusindvis af RCD’er installeret, og det bliver dermed besværligt og dyrt at udføre de løbende test.  Det kræver omfattede planlægning for fx hospitaler, lufthavne eller andre områder, som bliver brugt døgnet rundt, og test skal ofte udføres uden for normal arbejdstid med dermed følgende høje omkostninger.

ABB lancerer nu en serie selvtestende RCD-relæer, F-ATI, som automatisk udfører selvtest hver 28'ende dag. Testen udføres, som hvis man manuelt havde trykket på testknappen, men F-ATI gør dette helt uden at frakoble spændingen til de efterfølgende grupper.
Når RCD’en udfører sin test, så kobler den over på et sekundært kontaktsæt og kobler tilbage ved en positiv test. Installationen er selvfølgelig fuldt ud fejlstrømsbeskyttet i de få sekunder, som det tager at udføre testen.

Så fra at have et RCD-relæ, som aldrig testes, får man nu testet sit relæ 12 gange om året, uden at man bemærker det og uden gener for brugere og servicepersonalet.

ABB web feeds