Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Hvordan har din eltavle det i dag?

Det er måske et lidt mærkeligt spørgsmål at stille, men hvis din virksomhed har haft en større strømafbrydelse på grund af en fejl i en hovedtavle, vil du sikkert synes, det er en nyttig information at have.

Til dette formål kan effekttavler i dag udstyres med lettilgængelige kommunikationsmuligheder. Vi har derfor gode muligheder for at opdage eventuelle fejl i tide og dermed nå at løse problemerne, inden de vokser sig store. Et eksempel kunne være temperaturen på skinnerne og temperaturen i tavlen. Hvis denne holdes op mod belastningen på tavlen, vil man hurtigt kunne finde en løs forbindelse, da temperaturen her vil stige væsentligt. Herved kan man undgå en farlig brand eller kortslutning i tavlen.

Det kunne også være noget så enkelt som alarmer ved bestemte belastningsgrænser, så man herigennem kan sikre sig mod utilsigtet udkobling.

Touchrelæer med temperaturmoduler
ABB’s nye touchrelæer til maksimalafbrydere kan alle udstyres med kommunikation samt et eller to temperaturmoduler med hver 3 stk. PT1000-temperaturfølere. Følerne kan enten sættes på skinnerne eller i tavlen for at måle omgivelsestemperaturen.

 


ABB web feeds