Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABB’s lysbuevagt fokuserer på sikkerhed

Hver dag kommer hundreder af mennesker alvorligt til skade eller omkommer på grund af lysbueulykker. Disse ulykker indebærer en af de højeste risici i verden, ikke alene i lande med lave sikkerhedsstandarder, men overalt i verden, hvor der arbejdes med el.

Risikoen for lysbueulykker kan reduceres ved at anvende mekaniske og elektriske systemer samt ved at indføre fornuftige rutiner, når der arbejdes med elektrisk materiel. Vigtigheden af sikkerheden har fået ABB til at udvikle et "lysbue-sikkert" system, hvor såvel det mekaniske design som valget af elektriske komponenter reducerer risikoen for ulykker og konsekvenserne heraf.

Ved at anvende ABB’s lysbuevagt vil udkoblingstiden for maksimalafbryderen bliver reduceret betragteligt ved en lysbue. Fra lysbuen opstår, til bryderen har fået et signal fra lysbuevagten om at trippe, går der 1-2 ms. Dette sikrer, at man minimerer risikoen for alvorlige personskader samt skader på tavlen. Det betyder endvidere, at kritiske produktioner kan opretholdes eller hurtigst muligt reetableres, så man undgår at miste omsætning pga. driftsstop.

Lysbuevagten kan med fordel anvendes, hvor der ønskes selektivitet mellem maksimalafbrydere. I disse tilfælde kan der være indstillet en tidsforsinkelse på maksimalafbryderen, som medfører, at lysbuen får lov til at stå i længere tid og derfor kan forårsage skader på personer og materiel.

Med ABB’s lysbuevagt TVOC-2 opnås der et pålideligt og fleksibelt system, hvis funktionelle design er godkendt til fremtidige applikationer.

Specielle egenskaber

 

Pålidelighed
Certificeret i henhold til funktionel sikkerhed (SIL2-design)
Baseret på mere end 35 års erfaring
Udstyret med prækalibrede optiske sensorer 

Fleksibilitet
HMI kan monteres på tavledøre (IP54)
Kan udvides med op til 30 optiske sensorer
Kan konfigureres efter forskellige behov

Enkelthed
Brugervenlig opstartsmenu
DIN-skinne- eller vægmontering
Nemt at udvide systemet til større tavler

 

ABB web feeds