Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Rekrutteringsprocessen

Stringent, fair og gennemskuelig

Vi leder altid efter kandidater, der har de rette kompetencer og stort potentiale.

Vores rekrutteringsproces er stringent, og selv om det kan variere i forskellige lande afhængigt af lokal lovgivning og praksis, fokuserer vi altid udelukkende på de jobrelaterede kompetencer og erfaring, så vi sikrer, at udvælgelsesprocessen er fair og gennemskuelig for alle kandidater.

Start din jobsøgning nu!

Vælg dit ønskede faglige område og beliggenhed


1. Jobspecifikation og annoncering

Linjeledere fastsætter kravene til en bestemt stilling, herunder job-specifikke ansvarsområder, kompetencer og faglige kvalifikationer samt alle andre relevante oplysninger.

HR udarbejder annoncen, som bliver uploadet på vores hjemmeside.

Kandidater ansøger online, og vi bekræfter modtagelse af ansøgninger via e-mail.

2. Første udvælgelse

HR og linielederen vurderer de indkomne ansøgninger og vurderer desuden, om der er nogen relevante kandidater blandt de der tidligere har registreret deres CV hos ABB. De profiler, som svarer til kravene i den konkrete stilling udvælges til at gå videre til næste trin.

3. Første interview

Kandidaterne deltager i en indledende samtale.

Ud over at drøfte din erfaring og kvalifikationer i løbet af den første samtale, vil der også blive foretaget en overordnet vurdering af, hvorvidt du besidder de kompetencer, der skal til for at bestride jobbet, og om der er et overordnet kulturelt match med organisationen. 

Vi uddanner vores rekrutteringsmedarbejdere samt alle der er direkte involveret i rekrutteringsprocessen til at udvælge kandidater både objektivt og i overensstemmelse med vores rekrutteringsprincipper.

4. Andet interview

Inden andet interview vil udvalgte kandidater få tilsendt link til besvarelse af personlighedstest og i nogle tilfælde færdighedstest.

De udvalgte kandidater indkaldes herefter til en mere indgående diskussion, hvor den ansættende leder og HR vurderer de tekniske kompetencer, der kræves til jobbet, og man vil modtage feedback på de besvarede tests.

Vi underretter derefter kandidaten hurtigst muligt om, hvordan de går videre i processen. Vi giver generelt feedback til afviste kandidater, der har været til interview.

5. Jobtilbud

Når vi tilbyder en kandidat et job, følger vi disse steps:
  • Den ansættende leder og HR bliver enige om vilkår og betingelser for ansættelse
  • Akademiske og faglige kvalifikationer kontrolleres
  • Hvis det skønnes nødvendigt, udfører vi et compliance-tjek af ansøgeren
  • Når kandidaten har givet tilladelse til det, indhenter vi referencer hos nuværende og tidligere arbejdsgivere
  • Hvis et arbejdsvisum er nødvendigt eller påkrævet af lokal lovgivning, tjekker vi om der forefindes arbejdstilladelse
  • Vi tilbyder jobbet til den udvalgte kandidat


6. Ansættelse

Før kandidaten officielt starter hos ABB, tilsender vi relevant materiale, herunder ABB Koncernens ”Code of Conduct”. Materiale læses og der skrives under på at "Code of Conduct" vil blive efterlevet. Herefter kan ansættelseskontrakten underskrives. 


Relevante links