DriveAnalizer

DriveAnalizer jest narzędziem PC przeznaczonym do wykonywania analiz pracy przemysłowych napędów ABB. Wyniki analizy mogą być używane do zoptymalizowania nastaw napędu w celu uzyskania większej efektywności i wydajności procesu technologicznego.

Podstawą do analizy są rejestrowane przez DriveAnalizer obciążenia mechaniczne i parametry pracy silnika. Oprogramowanie to może współpracować z napędami wyposażonymi w standardowe lub systemowe oprogramowanie aplikacyjne. Rejestracja danych nie zakłóca normalnej pracy napędu, co pozwala na dokonanie analizy pracy układu za dowolnie określony, nawet bardzo długi, okres czasu.

DriveAnalizer łączy się z wieloma napędami i zbiera m.in. dane na temat parametrów sieci zasilającej, które mogą być wykorzystane przez inżynierów w celu zoptymalizowania zasilania pod kątem procesu technologicznego.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language