DriveBrowser

DriveBrowser jest programem narzędziowym przeznaczonym do monitorowania i dostrajania pracy przemienników częstotliwości, bazującym na komunikacji Ethernet. Może współpracować z napędami niskiego napięcia.

DriveBrowser udostępnia interfejs umożliwiający przeglądanie i edycję wartości parametrów programu przemiennika. Zapisane zestawy parametrów mogą być używane do konfiguracji innych napędów. Dodatkowo użytkownik może skorzystać z możliwości porównywania zestawów parametrów w celu szybkiej identyfikacji dokonanych zmian w konfiguracji. Wartości sygnałów również mogą zostać wyświetlone w programie DriveBrawser.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language