DriveConfig

Narzędzie DriveConfig służy do konfiguracji przemienników częstotliwości serii ACS55. Jest to program komputerowy, który umożliwia ustawianie parametrów i aktualizację oprogramowania bez konieczności podłączenia napędu do zasilania. Przemiennik możepozostać w pudełku na czas konfiguracji.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language