DrivePM

DrivePM (Drive Parameter Manager) jest programem narzędziowym służącym do:

  • tworzenia i edytowania zestawów parametrów dla przemienników częstotliwości serii ACS150, ACS310, ACS320, ACS350, ACS355, ACS550 i ACH550, które mogą być wgdywane z użyciem narzędzia FlashDrop
  • kopiowania tych zestawów między komputerem a narzędziem FlashDrop
  • kopiowania plików szablonów do narzędzia FlashDrop
  • aktualizację oprogramowania w narzędziu FlashDrop

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language