DriveSPC

DriveSPC (Solution Program Composer) jest programem narzędziowym umożliwiającym rozszerzenie możliwości programowych napędu. Może być używany zarówno samodzielnie jak i z napędem.

Są dostępne dwie metody programowania Solution Programming (SP):

  • za pomocą Bloków Funkcyjnych
  • za pomocą Tekstu Strukturalnego (ST)

Powyższe metody programowania są zdefiniowane w normie IEC 61131-3. Stworzony niestandardowy program jest wykonywany w przemienniku częstotliwości.

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language