Klasyczna, ograniczona i przestarzała faza cyklu życia produktów

ABB realizuje czterofazowy model zarządzania cyklem eksploatacji własnych napędów. Cykl ten obejmuje cztery fazy: aktywną, klasyczną, ograniczoną i przestarzałą. Dla każdego z tych etapów zdefiniowane są odpowiednie usługi. Taki model daje nie tylko optymalne wsparcie dla użytkownika końcowego lecz również umożliwia płynne przejście na nową serię urządzeń, gdy cykl życia posiadanego napędu zbliża sie ku fazie przestarzałej.

Produkty w fazie klasycznej

Produkty w fazie ograniczonej

Produkty w fazie przestarzałej

Loading documents
Select region / language