Usługi Serwisowe

Maksymalne wydłużenie cyklu życia napędu

Od momentu zakupu napędu do ostatniej fazy cyklu życia ABB oferuje usługi poprawiające jakość pracy napędów i wydłużające ich cykl życia.

 Kompleksowa obsługa sprzedażowa oraz rozbudowana sieć usługowa pozwala ABB dostarczyć odpowiednie usługi w dowolnym miejscu i czasie. Wspólnie możemy zaplanować usługi związane z konserwacją, szkoleniami, wsparciem technicznym czy umowami serwisowymi, w zależności od potrzeb.

Ukierunkowanie na długi czas pracy
Dobrze zaplanowane działania konserwacyjne wydłużają cykl życia napędów. W celu ułatwienia planowania takich działań firma ABB opracowała czterostopniowy model zarządzania cyklem życia określający zalecane akcje serwisowe dla dowolnego napędu w każdej z faz. Fazy cyklu życia napędu to: aktywna, klasyczna, ograniczona i przestarzała. Dostępność poszczególnych usług zależy od fazy, w której dany napęd się znajduje. Model zarządzania cyklem życia napędów określa, które usługi są dostępne w poszczególnych fazach. Oświadczenie o cyklu życia poszczególnych rodzin napędów jest regularnie aktualizowane tak, aby klient miał zawsze aktualną informację na temat ewentualnych zmian dotyczących jego napędu. Więcej informacji na ABB drive life cycle management leaflet.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Udostępnij stronę

Warto przeczytać

Oferowane usługi

Loading documents
Select region / language