Szkolenia

ABB organizuje szkolenia w celu aktualizacji wiedzy i kompetencji użytkowników napędów

Szkolenia oferowane przez ABB pozwalają zwiększyć kompetencje użytkowników, zapewnić bezpieczeństwo, rozwinąć umiejętności rozwiązywania problemów oraz zmaksymalizować niezawodność napędów. Poza szkoleniami e-learningowymi oraz kursów prowadzonych w centrach szkoleniowych, wybrane kursy mogą być organizowane w zakładzie klienta.

Kursy w centrum szkoleniowym 

Szkolenia obejmują kompleksową wiedzę na temat falowników, ich użytkowania oraz konserwacji. 

Kursy w zakładzie klienta

Wybrane szkolenia mogą być przeprowadzone na terenie zakładu klienta. W celu uzyskania szerszej informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnym oddziałem ABB lub odwiedzić stronę Uniwersytetu ABB. 

Szkolenia e-learningowe

ABB posiada bogatą ofertę szkoleń internetowych dla klientów i ich pracowników. Zakres tematyczny szkoleń obejmuje m.in. charakterystykę urządzeń, ich instalację i uruchomienie, konserwację czy znajdowanie błędów.
 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej

Loading documents
Select region / language