Umowa ABB Drive Care

Efektywne zarządzanie i rozwój!

Każda umowa ABB Drive Care jest stworzona tak, aby pozwolić użytkownikowi skupić się na przedmiocie jego działalności. Z umową serwisową dostosowaną do potrzeb klienta można znacznie ograniczyć ryzyko nieplanowanych przestojów oraz ułatwić planowanie budżetu. Oznacza to lepszą, mniej awaryjną pracę napędu, wydłużony czas jego życia oraz usprawnioną kontrolę kosztów.

  • Umowa ABB Drive Care zawiera listę wstępnie zdefiniowanych opcji serwisowych, dostosowanych do każdego napędu
  • Usługi dodatkowe, jak szkolenia, wsparcie zdalne itp. mogą być zawarte w umowie Drive Care
Kluczowe koszyści
  • Większa efektywność – Umowa ABB Drive Care obejmuje standardowe oraz awaryjne działania związane z utrzymaniem napędu.
  • Kontrola kosztów – przeglądy prewencyjne, naprawy i inne działania wspierające są zawarte w stałej opłacie rocznej, niezależnie od tego, jak często klient z nich korzysta, co pozwala wyeliminować ewentualne nieplanowane wydatki.
  • Ukierunkowanie na cel – dzięki Umowie ABB Drive Care użytkownik poświęca mniej czasu na aktywności niezwiązane z działalnością swojego  zakładu, świadomy, że jego napędy są pod dobrą opieką.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i materiały do pobrania

Loading documents
Select region / language