Avancerade tjänster

Avancerad diagnostik och energieffektivisering

ABB:s avancerade tjänster för tillståndsbaserat underhåll bygger på mjukvarubaserade verktyg som utan att störa samlar in relevant data från processer, system och utrustningar. Där sedan dataanalys med hjälp av avancerade algoritmer samt jämförelser mot specifikationer, krav och rekommendationer genomförs med hög automationsgrad. Arbetet sker i samverkan med ABB:s ingenjörer som bland annat kan genomföra fördjupade undersökningar, föreslå prioriterade åtgärder eller genomföra förbättringar – lokalt på plats eller via en remote-uppkoppling.

För ett hållbart resultat baseras dessa tjänster på en metodik för ständiga förbättringar i tre steg:

Steg 1: Diagnostik/ Analys 
Steg 2: Förbättringsarbete
Steg 3: Övervaka/ Bibehålla 

ABB:s avancerade tjänster kan hjälpa dig att med dessa tre steg kontinuerligt, systematisk och proaktivt förbättra tillgänglighet och produktivitet i din anläggning samt att effektivisera ditt underhåll.

Våra erbjudanden

Loading documents
Select region / language