Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Energieffektivisering

Minskad energiförbrukning, bättre resursanvändning och ökad produktivitet

Energikostnaden är en stor del av ett industriföretags totala kostnader och påverkar i hög grad ett företags lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxtpotential. En höjning av energipriset kan snabbt förändra förutsättningarna och ett ineffektivt användande av energi binder upp kapital som skulle kunna investerats på bättre sätt.

Att systematiskt arbeta med att effektivisera sina processer för att minska energibehovet är därför alltid en bra idé. Bättre resursanvändning leder till ökad produktivitet och kan även resultera i minskade kostnader i form av lägre energiförbrukning, något som också sparar på miljön.

ABB har utvecklat processer och system för industrin i över 100 år och erbjuder ett brett utbud av energieffektiva produkter och avancerade tjänster inom energieffektivisering. Vi erbjuder allt från strategiskt ledningsstöd till implementering av ny teknik och nya energieffektiva lösningar.

Våra konsulter är experter inom flera energislag som el, värme, gas, vatten, ånga och luft har även specialistkunskaper kring stora energiförbrukare som drivsystem, motorer, fläktar och styrsystem.

Vill du ha produktinformation eller service?

Dela sidan

Tjänster inom energieffektivisering

Loading documents
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss