Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Energianalys av specifika objekt

Vi har tekniken, kunskapen och produkterna för att energieffektivisera industrin

Inom de flesta industriföretag finns processer och utrustning som ofta kräver mycket energi. Ugnar, pumpar och fläktar är bara några exempel på stora energiförbrukare som bidrar till en hög energikostnad. Att analysera specifika objekt med högt energibehov har därför stor effektiviseringspotential. Har man till exempel åldrande utrustning finns energivinster att hämta hem genom att byta till nya energieffektiva maskiner alternativt optimera befintliga drifter.

Energitillförsel och energianvändning är inom industrin en komplicerad kombination av produktionsprocesser och stödprocesser som kräver tid, kunskap och rätt utrustning för att analysera och kartlägga. Med fel information eller bristande beslutsunderlag riskerar mycket av energin att gå till spillo till följd av exempelvis ineffektivt nyttjande och överdimensionering.

ABB:s erfarenhet av industriell verksamhet och industrins processer tillsammans med vårt breda utbud av energieffektiva produkter och tjänster gör att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning som är exakt anpassad för det faktiska behovet, oavsett energislag. Rätt dimensionerad utrustning leder även till minskade underhållskostnader vilket i slutändan resulterar i lägre ägandekostnader och högre produktivitet.

Fördelar

  • Begränsade projekt med stor effektiviseringspotential
  • Rätt beslutsunderlag inför framtida investeringar
  • Ökad driftsäkerhet och minskade underhållskostnader

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss