Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Energieffektivisering i serviceavtal

Låt oss lägga all vår energi på att du ska förbruka mindre

Som avtalskund inom ABB har du möjlighet att teckna tjänster inom energieffektivisering i ditt serviceavtal. Det innebär att du får full tillgång till ABB:s samlade kunskap och kompetens inom energieffektiva produkter och lösningar för industri och fastighet.

Energieffektivisering i serviceavtal är en flexibel timbanksbaserad tjänst på årsbasis där ABB tillhandahåller minimum 40 timmar per avtalsår. Timmarna nyttjas för energieffektivisering och kan anpassas helt beroende på de specifika förutsättningar och behov som gäller för din verksamhet.

Avtalstjänsten är uppdelad i tre faser, planering, åtgärd och support, som kan beställas och utföras oberoende av varandra där ABB:s energieffektiviseringskonsulter på ett flexibelt sätt hjälper till med allt från analys och kartläggning samt stöd vid framtagande och genomförande av föreslagna åtgärder. Med detta upplägg stöder vi skapandet av ett strategiskt energiarbete.

Fördelar

  • Kontinuitet i energieffektiviseringsarbetet
  • Sänkta energikostnader
  • Trygghet och kompetens
  • Stor besparing till låg insats

Mer info om planering

Planeringsfasen innefattar större delen av det strategiska arbete som är så viktigt för ett lyckat energieffektiviseringsarbete. Här får du hjälp med att formulera en energistrategi anpassad efter dina förutsättningar och dina behov. Tillsammans med ABB:s energikonsulter planeras och struktureras arbetet och vi erbjuder även utbildningar kring energieffektivisering samt rådgivning och support via mejl i energifrågor.


Mer info om åtgärder

Åtgärdsfasen innebär bland annat inventering av stora energiförbrukare som till exempel pump- och fläktdrifter i syfte att identifiera effektiviseringspotentialen genom att ersätta gammal utrustning med nya energieffektiva lösningar. Våra energikonsulter följer också upp vidtagna energieffektiviseringsåtgärder för att fastställa utfall och resultat.


Mer info om support

Supportfunktionen innebär att du får stöd vid genomförande av energieffektiviseringsåtgärder och i samband med implementering av nya rutiner. Du har även möjlighet att få energirådgivning och kontinuerlig support av ABB:s energikonsulter via mejl kring energifrågor.


Tilläggstjänster

ABB erbjuder även ett antal närliggande tjänster som beställs och offereras separat.

Mätinsamling - Du få rådgivning och support i samband med mätinsamling.

Energikartläggning - Kartläggningar i enlighet med ISO 50002 för såväl stora företag som berörs av EKL som för små- och medelstora företag där vi både har möjlighet att erbjuda stöd i processen eller ta ett helhetsansvar för ett komplett genomförande.

Implementering - Via ABB:s projektledningsenhet tar vi föreslagna energieffektiviseringsåtgärder från ord till handling och levererar nyckelfärdiga energieffektiva Turn-Key-projekt, inklusive installation och idrifttagning.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss