Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ACS800 multidrifter

Perfekt val med gemensam matning och DC-fördelning för flera drifter

Konceptet bygger på ABB:s industriella växelriktarenheter med anslutning till en gemensam DC-fördelning, vilket ger dig utmärkt effektivitet och styrning. Konstruktionen förenklar installationsarbetet och ger många fördelar, däribland minskat kablage, sänkta installations- och underhållskostnader, reducerad omfattning av fördelningsställverk.  

Höjdpunkter

  • Direct Torque Control (DTC) som standard
  • Luftkyld: IP21, IP22, IP42 och IP54 samt vätskekyld: IP42 och IP54
  • Analoga och digitala I/O-utbyggnadsmoduler och encodermoduler
  • Stöd för en rad olika fältbussprotokoll

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar och nedladdningar

Relaterade produkter

Loading documents