Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB:s frekvensomriktare för soldrivna pumpar

Hälften av energin som produceras i världen används för att driva pumpar. ABB:s frekvensomriktare som driver pumpar med hjälp av solenergi, är mycket mer miljövänligare, har längre livslängd och lägre underhållskostnad jämfört med pumpar som drivs med dieselgeneratorer.

Den soldrivna pumpen är inte uppkopplad till elnätet och genererar inga föroreningar och inget buller. Vanliga tillämpningar är bevattning, kommunal vattenförsörjning, fiskodling och lantbruk.

Frekvensomriktaren har flera specifika funktioner för soldrivning och pumpreglering, t.ex. integrerad spårning av maxeffekt med MPPT-regulator, detektering av torrkörning och flödesberäkning utan pulsgivaråterkoppling.

MPPT-regulatorn (Maximum Power Point Tracking) säkerställer att du får maximal uteffekt från din solpanel och maximerar pumpprestandan under dagen. Automatisk start och stopp med solstrålning kan spara pengar och bränsle när det är dagsljus. 

Varför soldrivna pumpar?

 • 0,37 till 45 kW
 • Drivs utan nätanslutning direkt från solceller
 • Automatisk start och stopp med solstrålning
 • Integrerad MPPT-regulator
 • Enkel installation och konfiguration för serietillverkning
 • Kompatibel med alla pumptyper
 • Bra avkastning jämfört med dieseldrivna pumpar
 • Kompakt och enhetlig konstruktion för frekvensomriktarmodul (IP20)
 • Dubbel försörjningskapacitet med omkopplare – solcells- och nätkompatibel
 • Vektorstyrning utan pulsgivaråterkoppling för asynkronmotorer och permanentmagnetmotorer
 • Safe Torque-Off (STO) SIL3/PLe för nödstoppsklass 0

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar och nedladdningar

Loading documents