Förebyggande underhåll

Håll dina processer igång med ABB:s underhållstjänster

ABB erbjuder en omfattande portfölj underhållstjänster inom förebyggande underhåll för frekvensomriktare, strömriktare, UPS och laddstationer. Vi tillhandahåller även ett brett utbud av analystjänster i syfte att synliggöra risker i en anläggning, från livscykelanalys till heltäckande anläggningstjänster.

Genom att planera för ett regelbundet förebyggande underhåll ökar tillgängligheten, prestandan och livslängden, vilket ofta resulterar i minskade livscykelkostnader.

Tjänster inom förebyggande underhåll kan även tecknas i ett serviceavtal för att på så vis säkerställa ett systematiskt, organiserat och kostnadseffektivt underhåll på lång sikt.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents
Select region / language