Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Förebyggande underhåll Drivsystem

Öka produktiviteten och få minskade driftskostnader på köpet

Med ett regelbundet underhåll enligt drivsystemets typspecifika underhållsschema får du kontroll på underhållskostnaderna och en tillförlitligare produktion. I samband med förebyggande underhåll erbjuder ABB alltid för produkten relevanta underhållssatser (PM-kit).

Fördelar

  • Underhållet utförs av certifierade serviceingenjörer
  • Kontroll över underhållskostnader
  • Optimerad livscykel
  • Tillförlitlig produktion
  • Ökad produktivitet
  • Detaljerad servicerapport med förslag på åtgärder

Vill du ha produktinformation eller service?


Mer info om underhållssatser (PM-kit)

Ett PM-kit består av alla de nödvändiga utbytesdelar som bör bytas för varje produkt enligt dess underhållsschema. ABB rekommenderar vilka PM-kit som är aktuella inför varje årligt förebyggande underhåll.

Fördelar

  • Undviker oönskade haverier p.g.a. åldrade komponenter
  • Enkelt att hantera då allt material ingår i varje PM-kit
  • Ekonomiskt fördelaktigt då PM-kiten är prisreducerade

Bild: ACS800, PM-kit

Bild: ACS1000, PM-kit

Loading documents