Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Drivsystemsanalys, DSA

Ett välmående drivsystem genom diagnostik och analys

En drivsystemsanalys ger en totalbild av vad som är rätt och fel i drivsystemet och säkerställer att en hög tillgänglighet kan upprätthållas. Drivsystemsanalys utförs både på frekvensomriktardrifter och på strömriktardrifter. 

DSA omfattar mätning och analys av hela systemet samt samspelet mellan ingående komponenter, från matande nät via omriktare och motor ut till de drivna objekten.

Fördelar

  • Ger dig en totalbild av anläggningens status
  • Utförs under normal produktion
  • Fabrikatoberoende
  • Förebygger haverier
  • En leverantör som ser helheten

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents