Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Fingerprint

Är din installation i toppskick?

Kanske har du gjort en större förändring i din anläggning och ställer dig frågan: Hur vet jag att installationen blev bra? Eller står du inför en ombyggnad och behöver verifiera att resultatet efter ombyggnad levde upp till förväntningarna och kraven?

ABB Fingerprint är en diagnostiktjänst där vi använder oss av beprövade mät- och analysmetoder som lagerströmsmätning, drivsystemsanalys, termografering och vibrationskontroll.

Sammantaget ger tjänsten en tydlig status på installationen där resultatet presenteras i en lättöverskådlig rapport.

Fördelar

  • Fångar upp merparten av sannolika problem eller fel i en installation.
  • Korrekt installation från dag ett ger långvarig drift
  • Minskar det avhjälpande underhållet
  • En nulägesbild som referens inför kommande ombyggnader

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar och nedladdningar

Loading documents