Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kraftsystemsanalys, KSA

Förebygger haverier och oplanerade stopp

Kraftsystemsanalys identifierar problem som endast kan ses i samband med tillslag/ uppstart då utrustningen utsätts för störst belastning. Problem som om de inte åtgärdas kan leda till långa, oplanerade och kostsamma produktionsstopp.

KSA omfattar mätning och analys av hela systemet för mellanspända maskiner, från matande nät via brytare till motor och dess hjälpkraft.

Fördelar

  • Brytarkontroll i verklig produktionsmiljö
  • Status på hela systemet vid störst belastning
  • Fabrikatoberoende
  • Bra underlag för planerade underhållsarbeten
  • Minskade driftstörningar

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents