Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Livscykelanalys, LCA

Har du rätt beslutsunderlag för att prioritera ditt framtida underhåll?

En anläggning innehåller alltid system och produkter som befinner sig i olika faser i produktlivscykeln. Det innebär att vissa äldre delar av en anläggning kommer sakna tillgång till service och reservdelar vilket riskerar en totalt lägre tillgänglighet.

ABB:s Livscykelanalys ger dig en klar och tydlig bild av din anläggnings status för att planera underhållsbehov och eventuellt framtida investeringskostnader. Med en livscykelanalys får du rätt beslutsunderlag för att på bästa sätt avgöra var du behöver fokusera dina serviceinsatser. Därigenom kan du maximera din anläggnings prestanda och tillgänglighet, nu och i framtiden.

Fördelar

  • Kontroll på installerad bas
  • Tydligt och omfattande beslutsunderlag för planerat underhåll
  • Hjälper dig prioritera dina uppgraderingar och investeringar
  • Sänkta kostnader genom färre oplanerade stopp       

Vill du ha produktinformation eller service?


Mer info om LCA

Active – Utvecklings- och försäljningsfas
Introduktion och försäljning av ny produkt. Ett brett utbud av support, service och utbildning finns utvecklat. Längden på Activefasen varierar från produkt till produkt. Fasen slutar när volymproduktionen upphör.

Classic – Produktens underhållsfas
Produkten tillverkas fortfarande för köp av enstaka enheter. Fortsatt brett utbud av support, service och utbildning. I denna fas kan i vissa fall uppgradering av produkten krävas för upprätthållande av hög tillgänglighet och prestanda.

Limited – Service och supportfas
Tillverkning av nya produkter och uppgraderingar upphör, men tillverkning av reservdelar fortsätter och det finns fortsatt tillgång till support och service. I slutet på fasen upphör tillverkning av reservdelar.

Obsolete – Ingen garanti för service och reservdelar
En produkt förs till Obsoletefasen när tillgång till reservdelar och service inte längre kan garanteras eller när tillgång till gammal teknik inte kan upprätthållas till skäliga kostnader.


Mer info om underhållssatser (PM-kit)

Ett PM-kit består av alla de nödvändiga utbytesdelar som bör bytas för varje produkt enligt dess underhållsschema. ABB rekommenderar vilka PM-kit som är aktuella inför varje årligt förebyggande underhåll.

Fördelar

  • Undviker oönskade haverier p.g.a. åldrade komponenter
  • Enkelt att hantera då allt material ingår i varje PM-kit
  • Ekonomiskt fördelaktigt då PM-kiten är prisreducerade
Bild: ACS800 PM-kit
Bild: ACS1000 PM-kit

Länkar och nedladdningar

Loading documents