Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Timbank

Säkerställ rätt kompetens när du behöver det

ABB Timbank hjälper dig att planera din undehållsbudget inför kommande avtalsperiod genom att säkerställa att resurser finns tillgängliga för planerade underhållsarbeten. 

Till timbanken förköper du timmar till ett mer förmånligt pris att nyttjas via avrop i samband med planerat förbyggande underhåll.

Fördelar

  • Sänkt underhållskostnad
  • Säkrad tillgång till ABB resurser 
  • Timmar kan nyttjats för samtliga ABB:s teknikområden

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents