Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Installation

Säkerställ prestanda och drift med installationstjänster från ABB

ABB med samarbetspartners hjälper er med korrekt installation för att säkerställa varaktig och tillförlitlig prestanda av ert nya drivsystem. Det är en bra investering som ofta leder till lägre underhållskostnader och färre oplanerade stopp.

Vår samlade erfarenhet och kompetens inom mekanisk och elektrisk installation garanterar en säker och tillförlitlig process. Samtliga arbeten planeras noggrant tillsammans med kund och sker alltid i överensstämmelse med gällande säkerhetsföreskrifter. Vi genomför alltid en noggrann riskanalys innan påbörjad installation och utför alla installationer i enlighet med tillverkarens specifikationer.

I samband med installation erbjuds även tjänster för ett snabbt och säkert idrifttagande och du kan naturligtvis även säkerställa prestanda och tillgänglighet med ett serviceavtal från ABB, anpassat efter dina specifika behov. 

Vi registrerar också drivsystemet i ABB:s databas för att underlätta idrifttagning och möjliggöra ett kostnadseffektivt planerat underhållsarbete för er som kund.

Fördelar

  • En lokal samarbetspartner med en etablerat säkerhetskultur
  • Lång erfarenhet av installation, dimensionering och modernisering av drivsystem
  • Säker leverans genom god planering av mekaniskt och elektriskt arbete

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents