Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ACS1000 uppgradering

Det snabba sättet att förbättra din ACS1000

Till ACS1000 finns ett antal uppgraderingstjänster som innebär att frekvensomriktaren förses med nya funktioner samtidigt som tillförlitlighet och prestanda ökas.

Genom uppgradering säkras support och reservdelar samtidigt som driften lyfts till senaste tekniska nivå. Driftens ålder och tidigare underhållsinsatser avgör vilka uppgraderingar som är relevanta för just din drift.

Fördelar

  • Nya funktioner så som Blackbox för detaljerad felanalys
  • Förlängd och förbättrad funktion för nätbortfall
  • Högre switchfrekvens för bättre skydd av IGCT och driften
  • Säkrad tillgänglighet på reservdelar

Mer info om ACS1000 uppgradering


Grundförutsättningar

Styrkortet för halvledarna (IGCT) finns sedan en tid tillbaka i en uppdaterad version som möjliggör högre switchfrekvens vilket innebär bättre skydd av IGCT:n. Den uppdaterade versionen av styrkort är en förutsättning för att genomföra flertalet av uppgraderingarna gällande byggstorlek W2 och W3.


Steg 1: Uppgradering av AMC-kort

AMC3, AMC32 och AMC33 börjar bli svåra att få tag i som reservdel. AMC34 är det senaste versionen av styrkort med ny uppdaterad mjukvara och förbättrad hårdvara. Nya och förbättrade funktioner är exempelvis:

  • Förbättrad övervakning
  • Power ride-through
  • En utökad data-logger (Blackbox) som sparar alla händelser för att underlätta eventuell felsökning
  • Stöd för nya uppgraderingar enligt steg 2-6

Uppgradering av AMC är en förutsättning för att genomföra steg 2-6

Steg 2: Uppgradering hjälpmatning

I händelse av hjälpspänningsbortfall är ACS1000 utrustad med batterier för att hålla driften igång i upp till 1 sek. För att komma förbi dessa begränsningar finns ett nytt lättinstallerat UPS koncept för hjälpmatning (AUX Power) som ökar tillförlitligheten och tillgängligheten hos driften. Uppgraderingen kommer i två olika utföranden, extern UPS eller intern UPS.


Steg 3: Uppgradering av INT-kort

Nya INT2 är mer okänsligt för EMC och har snabbare processor och minneskapacitet vilket bland annat underlättar felsökning. INT2 är också förberett för kommande mjukvaruförändringar och har utökade funktioner för bättre diagnostik och dataanalys.


Steg 4: Förbättrat överspänningsskydd

Befintlig övervakningskrets för inkommande likriktarenhet kompletteras med ett effektivare överspänningsskydd, vilket gör att driften snabbare löser ut vid fel och därmed minskar risk för större haveri och kostnader.


Steg 5: Uppgradering strömmätkort

Det analoga och digital ström- och spänningsmätkortet ADCVI är inte längre tillgängligt som reservdel. Därför rekommenderas uppgradering till CVMI2b.


Steg 6: Uppgradering pumpar

Grundfoss tillverkar inte längre pumpar av typen CHI. Reservdelar så som lager och packningar finns dock tillgängligt. Möjlighet finns att uppgradera till nya typ CM genom färdiga uppgraderings-kit.

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar och nedladdningar

Loading documents