Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ACS600 multidrive modernisering

Få ditt drivsystem up-to-date

Modernisering av ett drivsystem är ett snabbt och effektivt sätt att föra senaste teknologi och prestanda till processen. Vid en modernisering återanvänds redan gjorda investeringar i befintlig infrastruktur så som kablage, motor och skåp medans frekvensomriktarmodulen och dess tillbehör helt eller delvis byts ut. 

Modernisering för ACS600 multidrive innebär uppgradering till ACS880 teknologi, vilket tar utrustningen till Active livscykelfas med full tillgång till reservdelar och teknisk kompetens.

Fördelar

  • Befintligt kablage och kabinett återanvänds
  • Minimerad installationstid genom fabriksmonterade montageplåtar
  • Planerbart utbyte
  • Kort installationstid under ett normalt underhållsstopp
  • Modernt kommunikationsgränssnitt möjliggör remote-uppkoppling

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar och nedladdningar

Loading documents