Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

DC-uppgradering

Ge din gamla strömriktare nytt liv

Att ersätta en befintlig DC-drift kan vara en stor investering och ta tid att genomföra.

Som alternativ till ny DC-drift har ABB tagit fram DCS800-E och DCS800-R, två kostnadseffektiva lösningar där befintlig strömriktare uppgraderas till senaste teknik. Genom att uppgradera strömriktaren blir den återigen en produkt där ABB kan erbjuda reservdelar och full support.

Konceptet är väl beprövat och tillämpas inte bara på ABB:s produkter utan även på strömriktare från andra tillverkare.

Fördelar

  • Kostnadseffektivt då komponenter med lång livstid, så som tyristorer och kontaktorer återanvänds
  • Digital teknologi med modernt kommunikationsgränssnitt
  • Strömriktaren lyfts till Active livscykelfas med full tillgång till reservdelar och teknisk kompetens
  • Minimerad installationstid genom fabriksmonterade montageplåtar

Mer info om DC-uppgradering


DCS800-E, modernisering

DCS800-E har tagits fram för att modernisera äldre DC-strömriktare genom att installera en ny strömriktarmodul i befintligt skåp. Det är en snabb, kompakt och användarvänlig lösning där alla ingående komponenter är färdigmonterade och utprovade från fabrik. Befintligt motorkablage och skåp återanvänds, vilket innebär en kostnadseffektiv lösning där avställningstiden för ombyggnad kan minimeras.

DCS800-R, uppgradering

För större strömriktare erbjuder vi uppgradering i form av DCS800-R. Genom att ersätta befintliga styrkort med senaste tekniska lösning så flyttar vi produkten till Active livscykelsfas oavsett tidigare status.

DCS800-R är en ombyggnadssats där ingående material är fabriksmonterade på en montageplåt anpassad för respektive byggstorlek på strömriktaren. Som komplement till standardprodukten DCS800-R, finns även speciallösningar för äldre ABB/ ASEA/ BBC strömriktare som till exempel Tyrak 8, Tyrak L och Veritron.

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar och nedladdningar

Loading documents