Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

SamiStar/ ACV700 modernisering

Få ditt drivsystem up-to-date

Modernisering av ett drivsystem är ett snabbt och effektivt sätt att föra senaste teknologi och prestanda till processen. Vid en modernisering återanvänds redan gjorda investeringar i befintlig infrastruktur så som kablage, motor och skåp medans frekvensomriktarmodulen och dess tillbehör helt eller delvis byts ut. 

Modernisering för SamiStar/ ACV700 innebär uppgradering till ACS800 teknologi, vilket tar utrustningen till Active livscykelfas med full tillgång till reservdelar och teknisk kompetens.

Fördelar

  • Befintligt kablage och kabinett återanvänds
  • Minimerad installationstid genom fabriksmonterade montageplåtar
  • Planerbart utbyte
  • Kort installationstid under ett normalt underhållsstopp
  • Modernt kommunikationsgränssnitt möjliggör remote-uppkoppling

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar och nedladdningar

Loading documents