Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Reservdelsoptimering

Säkerställer rätt och fungerande reservdelar för just er installerade bas

Avhjälpande underhållsinsatser är ofta avgörande för utrustningar som innehåller elektronik. För att effektivt kunna utföra reparation så krävs korrekt kompetens- och materialförmåga. Att reservdelshålla rätt komponenter och säkerställa dess funktion kan vara svårt vid komplexa utrustningar. Elektriska komponenter riskerar att åldras på hyllan och kan därför ge en falsk trygghet, speciellt om det inte lagrats på rätt sätt i rätt miljö.

Reservdelsoptimering säkerställer hög avhjälpande förmåga genom inventering och optimering av reservdelshantering på site. En visuell inspektion av varje reservdel och kontroll av lagringsutrymme med avseende på temperatur, renlighet och fukt säkerställer optimal livslängd. Samtidigt matchas varje reservdel mot installerad bas och dess kritikalitet för att upprätthålla hög tillgänglighet vid avhjälpande underhåll.

En rapport med given rekommendation över vad som bör finnas, matchat mot det som finns och dess nuvarande skick garanterar fortsatt trygg reservdelshållning för just ert specifika behov.

Tillsammans med ABB:s kompetenta fältserviceverksamhet som finns i hela landet blir tjänsten Reserdelsoptimering en mycket kostnadseffektiv lösning som säkerställer optimerad lagerhållning och garanterad materialförmåga för att på bästa sätt avhjälpa akuta haverier om olyckan skulle vara framme.

Fördelar

  • Hög materialförmåga - säkerställer rätt fungerande reservdelar på site
  • Konstandeffektiv reservdelahållning - matchad efter installerad bas och kritikalitet
  • Optimerad livslängd - säkerställer rätt lagerförhållande för maximal livslängd

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents